• Camera giám sát

Chi tiết

• Camera giám sát

30/09/2011 14:22

TAE giúp khách hàng bảo vệ con người, tài sản, tối đa hóa qui trình sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh. Với đội ngũ có chuyên môn, hiểu biết hoạt động kinh doanh của khách hàng và giàu kinh nghiệm, đã được thử thách qua nhiều dự án. Chúng tôi luôn mang đến giải pháp giám sát tổng thể phù hợp với nhu cầu, với chi phí đầu tư hợp lý, khả năng mở rộng và tích hợp các ứng dụng trong tương lai.

Camera giám sát

 

Danh mục giải pháp Camera giám sát của TAE
- Hệ thống giám sát trên công nghệ Analog và IP
- Hệ thống giám sát tích hợp truy cập cửa (ID Video solution)
- Giải pháp giám sát tích hợp cảnh báo tự động
- Hệ thống giám sát có dây hoặc không dây
- Hệ thống giám sát cho Ngân hàng, nhà máy, khu công nghiệp, bán lẻ, chính phủ, bệnh viện, trường học, giao thông, ..
- Hệ thống giám sát tội phạm
- Hệ thống giám sát giao thông không dây hoặc có dây
- Hệ thống giám sát kho bãi
- Hệ thống giám sát các sự kiện đặc biệt
- Hệ thống giám sát tội phạm

Từ khóa liên quan : Camera giám sát