• Truy cập cửa

Chi tiết

• Truy cập cửa

30/09/2011 14:21

Khi bạn muốn cải tiến hoặc trang bị hệ thống kiểm soát ra vào (TAE), TAE có các sản phẩm và giải pháp bạn cần để đáp ứng chính xác các mục tiêu tiêu an ninh cho văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, các khu vực nhạy cảm. TAE cung cấp giải pháp tổng thể bao gồm khảo sát, tư vấn, phần cứng, phần mềm, dịch vụ sau bán hàng, đảm bảo hệ thống bảo vệ hiệu quả cơ sở vật chất, bảo vệ cá nhân, tài sản, khách hàng và đối tác.

Danh mục giải pháp quản lý ra vào của TAE

- Hệ thống kiểm soát vảo - ra 1 điểm, đa điểm, tập trung hoặc phân tán
- Hệ thống kiểm soát Vào - Ra
- Hệ thống kiểm soát vào - ra tích hợp chấm công
- Hệ thống kiểm soát Vào - Ra tích hợp cửa tự động
- Kiểm soát Vào - Ra tích hợp Camera giám sát
- Kiểm soát Vào - Ra tích hợp hệ thống cảnh báo tự động

Từ khóa liên quan : Truy cập cửa