• Giám sát & Điều khiển trạm BTS

Chi tiết

• Giám sát & Điều khiển trạm BTS

30/09/2011 14:20

Hệ thống giám sát nhà trạm BTS (ATA Surveillance and Alarm system) cho phép giảm sát và cảnh báo theo thời gian thực, quản lý tập trung hoặc phân tán. Hệ thống cho phép quản lý tới hàng nghìn trạm được phân tán tại nhiều địa điểm khác nhau. ATA cho phép nhận và truyền tín hiệu qua Ethernet, GSM và 3G.


Một số tính năng cơ bản của hệ thống giám sát nhà trạm BTS - ATA Plus của TAE:
- Cảnh báo môi trường ( cháy nhiệt, cháy khói, nhiệt độ, độ ẩm, ngập nước...)
- Cảnh báo đột nhập ( mở cửa)
- Cảnh báo mất điện lưới ( gồm cả cảnh báo mất pha).
- Báo chạy máy nổ.
- Giám sát và cảnh báo tình trạng điều hoà.
- Cảnh báo nguồn AC không ổn định.
- Cảnh báo accu dự phòng trạm BTS yếu.
- Lưu trữ cảnh báo tại thiết bị ATA Plus.
- Truyền tín hiệu cảnh báo về trung tâm chỉ huy MSC thông qua đường truyền.
- Điều khiển chạy và quản lý máy phát điện ( trong trường hợp máy phát điện có ATS thích hợp với thiết bị).
- Tích hợp đầu cảnh báo cháy nhiệt, nhiệt độ, độ ẩm cao.
- Điều khiển thiết bị quan sát hình ảnh.
- Tích hợp Router 3G truyền thông tin về trung tâm qua Router 3G ( có tích hợp của 2G)
- Cảnh báo môi trường ( cháy nhiệt, cháy khói, nhiệt độ, độ ẩm, ngập nước...)
- Cảnh báo đột nhập ( mở cửa)
- Cảnh báo mất điện lưới ( gồm cả cảnh báo mất pha).
- Báo chạy máy nổ.
- Giám sát và cảnh báo tình trạng điều hoà.
- Cảnh báo nguồn AC không ổn định.
- Cảnh báo accu dự phòng trạm BTS yếu.
- Lưu trữ cảnh báo tại thiết bị SMU 126.
- Truyền tín hiệu cảnh báo về trung tâm chỉ huy MSC thông qua đường truyền.
- Điều khiển chạy và quản lý máy phát điện ( trong trường hợp máy phát điện có ATS thích hợp với thiết bị).
- Tích hợp đầu cảnh báo cháy nhiệt, nhiệt độ, độ ẩm cao.
- Điều khiển thiết bị quan sát hình ảnh.
- Tích hợp Router 3G truyền thông tin về trung tâm qua Router 3G ( có thể tích hợp của 2G)

Các ứng dụng của hệ thống ATA Plus:

- Giám sát và điều khiển hệ thống ATM
- Giám sát điều khiển nhà trạm BTS
- Giám sát và điều khiển hệ thống nhà trạm thời tiết

Từ khóa liên quan : Giám sát & Điều khiển trạm BTS