• Giám sát môi trường

Chi tiết

• Giám sát môi trường

30/09/2011 14:20

Hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt được sử dụng phổ biến ngày nay. Hệ thống cho phép giám sát và điều khiển nhiệt độ, độ ẩm môi trường tại từng điểm hoặc một không gian nhất nhất định qua đường truyền Internet, GSM theo thời gian thực.
Các lĩnh vực ứng dụng rộng rãi hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt bao gồm:
- Các trung tâm dữ liệu (Data Center)
- Phòng máy tính, máy chủ, thiết bị công nghệ
- Tủ Rack viễn thông
- Các phòng thí nghiệm, nghiên cứu
- Bệnh viện
- Nhà xanh
- Trạm báo thời tiết
- Phòng máy nổ, máy phát điện
- Các tòa nhà thương mại
- Giáo dục
- Siêu thị

Từ khóa liên quan : Giám sát môi trường