• Nguồn PoE

Chi tiết

• Nguồn PoE

30/09/2011 14:19

TAE cung cấp nguồn PoE chất lượng cao cho các ứng dụng IP Camera, điện thoại IP, Wifi, Laptop, PC, Printer Server và các ứng dụng IP.

Công suất từ 5 - 50 WAT đảm bảo đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cho nhiều thiết bị và ứng dụng khác nhau.

Các Model cơ bản của TAE bao gồm:  

Từ khóa liên quan : Nguồn PoE