Cổng từ an ninh

Chi tiết

Cổng từ an ninh

24/09/2011 10:32

Cổng từ an ninh


Cổng từ an ninh để ngăn ngừa trộm cắp từ các cửa hàng bán lẻ hoặc sự ăn cắp vặt sách từ các thư viện. Thẻ đặc biệt được cố định vào hàng hóa hoặc sách. Các thẻ này được loại bỏ hoặc ngừng hoạt động bởi các nhân viên khi mục được mua hoặc kiểm tra ra. Tại các lối ra của các cửa hàng, một hệ thống phát hiện âm thanh báo động hoặc cảnh báo các nhân viên khi nó cảm nhận được thẻ tích cực. Đối với hàng hoá có giá trị cao bị điều khiển bởi các khách hàng quen, clip báo động có dây

Cổng từ an ninh


Cổng từ an ninh để ngăn ngừa trộm cắp từ các cửa hàng bán lẻ hoặc sự ăn cắp vặt sách từ các thư viện. Thẻ đặc biệt được cố định vào hàng hóa hoặc sách. Các thẻ này được loại bỏ hoặc ngừng hoạt động bởi các nhân viên khi mục được mua hoặc kiểm tra ra. Tại các lối ra của các cửa hàng, một hệ thống phát hiện âm thanh báo động hoặc cảnh báo các nhân viên khi nó cảm nhận được thẻ tích cực. Đối với hàng hoá có giá trị cao bị điều khiển bởi các khách hàng quen, clip báo động có dây có thể được sử dụng thay thế các thẻ.

EAS hệ thống bao gồm ba thành phần cơ bản:
Hệ thống EAS phát hiện
Được lắp đặt tại lối ra cửa ra vào, có trách nhiệm phát hiện thẻ cứng hoặc nhãn sống, EAS phát hiện được các định dạng thẻ hoặc nhãn khác nhau cho các yêu cầu các nhà bán lẻ và kiểu thiết kế cửa hàng khác nhau. Hệ thống ngụy trang thường được lắp đặt trong các môi trường cao cấp, đòi hỏi thẩm mỹ cao. 


Nhãn EAS & thẻ cứng
Kèm theo mỗi sản phẩm và có sẵn trong một loạt các định dạng cho các loại hàng hóa khác nhau.


EAS Detacher / Deactivator tại điểm bán hàng

 

Từ khóa liên quan : Cổng từ an ninh