Tuần tra an ninh (Guard patrol)

Chi tiết

Tuần tra an ninh (Guard patrol)

24/09/2011 10:17

Guard Patrol là hệ thống an ninh kiểm soát hành trình. Hệ thống cho phép  xuất một loạt các báo cáo cho các hành trình và điểm kiểm soát, xác định lên đến 250 điểm kiểm soát, và in một bản đồ lộ trình hiển thị vị trí của tất cả các trạm kiểm soát trong một hành trình.

Các tính năng được cung cấp bởi Guard Patrol cho phép bạn giao tiếp thông tin tuyến đường để bảo vệ hiệu quả hơn và giúp bạn đánh giá các trạm kiểm soát hoàn thành nhanh hơn. Guard Patrol là hệ thống tiên tiến trong công tác kiểm soát hành trình đang được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống. ACS cung cấp giải pháp không giới hạn về số lượng hành chính và số trạm cần kiểm soát.Tag sử dụng
Guard Patrol cho phép thẻ để được liên kết với:
- Điểm kiểm tra - kiểm tra xem mỗi vị trí trong một hành trình đã được truy cập. Các trạm kiểm soát có thể được đánh dấu theo yêu cầu
- Sự cố - để ghi lại các sự kiện quan trọng 
- Cán bộ - để ghi lại tên của bảo vệ thực hiện các hành trình
- Kiểm soát thời gian, lịch làm việc của cán bộ an ninh
Input / Output
- Các dữ liệu hành trình có thể được tải về từ bất kỳ thiết bị  thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng một đơn vị truyền dữ liệu (DTU), trực tiếp hoặc thông qua tùy chọn modem
- Dữ liệu nhập của các trạm kiểm soát và hành trình từ Patrol GCS Manager
Bảo mật, an ninh
- Tùy chọn, truy cập có thể được đưa ra sau khi cung cấp một tên người dùng và mật khẩu hợp lệ
- Cung cấp cả người dùng và các cấp độ truy cập quản trị viên

Báo cáo
- Báo cáo Tóm tắt thông tin cá nhân, Cán, điểm kiểm soát, sự cố và Break
- Báo cáo bao gồm chi tiết của mỗi tour du lịch, bao gồm cả thời gian mà mỗi trạm kiểm soát truy cập, bỏ qua các điểm kiểm tra, tên của bảo vệ và bất kỳ sự cố hoặc vỡ
- Lựa chọn phạm vi ngày cho báo cáo
- Đa dạng các tùy chọn in được cung cấp
- Các báo cáo có thể được in, lưu, gửi như một email hoặc sản xuất như một tài liệu PDF Acrobat

Các tính năng chính

- Dễ dàng sử dụng phần mềm quản lý hiệu quả lên đến 250 hành trình và 7500 các trạm kiểm soát
- Cung cấp đầy đủ các báo cáo, có thể xuất ra hành trình cá nhân
- Bản đồ lộ trình có thể được hiển thị và in
- Sự cố, phá vỡ và tên của nhân viên bảo vệ có thể được ghi lại trong một hành trình
- Dễ dàng nâng cấp từ Guard Patrol
- Tương thích với tất cả các thiết bị thu thập dữ liệu (DAU '89 hoặc mới hơn)
- Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows 7 hoặc XP

Từ khóa liên quan : Tuần tra an ninh (Guard patrol)